’ ’

BT - - SUPERLIGA -

Det vig­tig­ste for mig og be­sty rel­sen er at brin­ge Brønd­by per­ma­nent til­ba­ge til top­pen af dansk fod­bold og det på øko­no­misk bæ­re­dyg­tig vis. Og det sy­nes jeg, vi er godt på vej til

Jan Bech Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.