LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har væ­ret rig­tigt man­ge gla­de Od­dset- spil­le­re rundt om­kring i de små hjem i tors­dags.

I hvert fald måt­te Dan­ske Spil af med in­tet min­dre end 11,5 mil­li­o­ner kro­ner me­re end der var spil­let for, hvor­for da­gen ind­skri­ver sig blandt de fem bed­ste da­ge si­den Od­dsets start i april 1994 set med spil­ler­nes bril­ler.

» Na­po­lis udra­de­ring af de dan­ske me­stre fra FC Midtjyl­land på 5- 0 var først og frem­mest et re­sul­tat, som rig­tig man­ge gam­b­le­re hav­de for­ud­set. Der­u­d­over gjor­de kom­bi­na­tio­nen af sej­re til po­pu­læ­re hold og fa­vo­rit­ter over en bred kam i Eu­ro­pa Le­ague som Dort­mund, Li­ver­pool, Tot­ten­ham og Fi­o­ren­ti­na, at Od­dset- spil­ler­ne i dag kan gri­ne he­le vej­en til ban­ken, « for­tæl­ler Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Ons­dag var og­så en god dag for Od­dset- spil­ler­ne - her var over­skud­det på 5,5 mio. kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.