2,02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har ik­ke væ­ret ke­de­ligt, si­den Lars Ju­ste­sen over­tog tjan­sen som træ­ner i Ho­bro, og det kun­ne da og­så godt lig­ne man­ge mål i aft en. Godt nok er Jonas Dam­borg til­ba­ge for Ho­bro, men det er top­sco­rer Mary­on Ge­or­ge og­så, mens Ada­ma Tam­bou­ra er i ka­ran­tæ­ne, så sam­let set er Ho­bro me­re sty rket off en­sivt end de­fen­sivt. FCN har væ­ret me­get svin­gen­de i præ­sta­tio­ner­ne i den­ne sæ­son, men der har dog væ­ret re­la­tivt man­ge mål i hol­dets kam­pe - og det før­ste op­gør imel­lem de to hold i Ho­bro blev da og­så en chan­ce­rig aff ære med fi re mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.