1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er for­bav­sen­de, så få chan­cer Uni­ted ska­ber for ti­den. I de se­ne­ste fem kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger har man så­le­des kun sco­ret to gan­ge, og man har ik­ke spil­let til me­get me­re. Her gæl­der det et West Bromwich- hold, som med To­ny Pulis i spid­sen er eks­per­ter i at luk­ke en mod­stan­der ned. Det fandt Uni­ted ud af i sid­ste sæ­son, hvor West Bromwich dyg­tigt luk­ke­de Uni­ted ned og end­te med at vin­de 1- 0. Om de li­ge­frem vin­der igen er tvivl­s­omt, men som Uni­ted spil­ler for ti­den er det svært at se, hvor­dan den­ne kamp skal gå mål- amok.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.