4,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENort­hamp­ton er i øko­no­mi­ske pro­ble­mer og kæm­per hårdt for at rej­se pen­ge til at sik­re klub­bens fort­sat­te ek­si­stens. En af må­der­ne kan blandt an­det væ­re at kom­me langt i FA Cup­pen for at få en kas­se­kamp mod et stor­hold fra Pre­mi­er Le­ague, så den­ne kamp pri­o­ri­te­res i stor stil af gæ­ster­ne, som i øv­rigt er i fi n form med kun et ne­der­lag i de sid­ste ti kam­pe i Le­ague Two. Vær­ter­ne fra Coven­try er hårdt ramt af ska­der og må ty til uprø­ve­de ung­doms­spil­le­re for at fyl­de ud­skift nings­bæn­ken. Pro­fi len Ro­main Vin­ce­lot er til­med i ka­ran­tæ­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.