UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Det kan væ­re stres­sen­de at sid­de i kø. Nu har du chan­cen for at und­gå det. Ap­pen Tra­fik­in­fo gi­ver dig med­del­el­ser om vej­ar­bej­de, kø og an­dre tra­fikpro­ble­mer i he­le lan­det. Slå no­ti­fi­ka­tio­ner til og få tra­fik­mel­din­ger fra dit nær­om­rå­de. Be­nyt­ter du op­læs­nings­funk­tio­nen, kan du end­da få hjælp un­der kørs­len. Navn: Tra­fik­in­fo Plat­form: IOS Pris: Ap­pen er gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.