Und­gå stress:

BT - - KLUMME -

• MO­TION: Selv­om du ik­ke or­ker, hjæl­per det at få rørt krop­pen. Gå en tur, få tan­ker­ne i ro og mind­sk stres­sen i krop­pen. • FÅ MAS­SA­GE: Mas­sa­ge løs­ner spæn­din­ger, fri­gi­ver af­falds­stof­fer og gi­ver en bed­re blod­gen­nem­strøm­ning i krop­pen. • SLAP AF: Med enk­le me­di­ta­tions­ø­vel­ser kan du slip­pe tan­ker­ne og slap­pe af. HER ER EN ØVEL­SE: Træk vej­ret lang­somt ind gen­nem næ­sen, tæl til fi­re. Hold vej­ret, mens du tæl­ler til fi­re. Pust vej­ret ud gen­nem mun­den, mens du tæl­ler til fi­re. Fo­ku­ser på at tæl­le. Gen­tag 20 gan­ge, ger­ne tre gan­ge dag­ligt – og nyd ro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.