Vind din kvin­des til­lid

Gu­i­de:

BT - - INTERVIEW -

Hvad kan man selv gø­re for at for­vand­le sin kvin­de? Til­lid er nøg­le­or­det. Er til­li­den skabt, kom­mer man langt. Vær selv åben. Og giv af dig selv. Støt din kvin­de. Ros hen­de. Man kan al­tid fin­de no­get at ro­se. Tho­mas Evers Poul­sen op­for­drer mæn­de­ne til at han­ke op i de­res kvin­der og be­gyn­de at gå til dans: » Man si­ger nor­malt, at det er kvin­den, der sty­rer. Men i de 50 mi­nut­ter, man er til dans, er det man­den, der be­stem­mer. I de 10 år jeg har un­der­vist på dan­sesko­ler har jeg set, par blom­strer op. Man­ge bli­ver nær­mest som ny­fo­rel­ske­de, for­di man kan jo og­så for­fø­rer hin­an­den via dan­sen. « Tho­mas Evers Poul­sen ud­gi­ver ’ Vild med stil­let­ter – og kun­sten at kun­ne få kvin­der til alt’ på Gyl­den­dals For­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.