Til gen­brug

BT - - SPAR DIG RIG -

Al­ting star­ter med en be­slut­ning. Be­gynd med at be­slut­te, at du vil gi­ve og mod­ta­ge ting gra­tis. Fem go­de grun­dreg­ler for gra­tis ro­ta­tion:

dig ind i en ro­ta­tions­grup­pe på Fa­ce­book. Søg på or­det ’ gra­tis’ i sø­ge­fel­tet. Opret en pro­fil på stor­s­krald. dk – en hjem­mesi­de for ting, der gi­ves væk.

et par ti­mer af lør­dag til at gen­nem­gå tøj­ska­be, sko­hyl­der, køk­ken­skuf­fer, ga­ra­ge og loft for al­le de ting, som du ik­ke læn­ge­re selv bru­ger.

et fo­to af hver en­kelt ting og up­lo­ad dem på di­ver­se hjem­mesi­der.

ko­ster dig tid at fin­de, gi­ve og mod­ta­ge brug­te ting. Men de men­ne­ske­li­ge mø­der og glæ­den ved, at di­ne ting le­ver vi­de­re og brin­ger glæ­de hos an­dre, er stor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.