Hen­rik Jen­sen

BT - - 180° -

• Kal­des ’ Rø­de’. • Drev event­fir­ma­et Tope­vent. dk. • Har tid­li­ge­re væ­ret ma­na­ger for en ræk­ke kunst­ne­re – spe­ci­elt i det nord­jy­ske, hvor han kom­mer fra. • Blev kendt ud over kom­mu­ne­græn­sen, da han i 2006 hen­te­de Bill Cl­in­ton, til Fre­de­riks­havn. • Ar­bej­der sta­dig som ar­ran­gør af sto­re kul­tur­be­gi­ven­he­der. • Næ­ste sto­re pro­jekt er at få Oba­ma til Blok­hus. • I 2012 var han med i ’ Silvan Boo­tcamp’ – en re­a­li­ty­se­rie på net­tet. • I dag le­ver han bl. a. af at hol­de fored­rag om sit liv og vægt­tab. • Ud­gi­ver sin selv­bi­o­gra­fi på for­la­get Tur­bi­ne i lø­bet af ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.