An­ne Dor­te Mi­chel­sen

BT - - BOG- FIX - Født: Ud­dan­nel­se: An­dre job: Gen­nem­brud: So­lo­de­but: Æg­te­mand: Børn: Aktuel:

• I Aar­hus 17. juli 1958. • Journalist. • De­bat­tør, klum­meskri­ver og san­ge­r­in­de. • Tø­sed­ren­ge­ne. • mig’, 1983. • Blev gift med Car­sten Kres­sner i 1996. • Tre. • Med al­bum­met ’ De voks­nes ræk­ker’.

’ Mel­len dig og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.