’’

BT - - NYHEDER -

Selv om der ik­ke er plads til kvin­ders ret­tig­he­der, til ho­mo­seksu­el­le og til de­mo­kra­ti­ske mus­li­mer i Hizb ut-Ta­hrirs ide­el­le sam­fund, så er det smuk­ke og go­de ved det dan­ske sam­fund jo net­op, at der er tan­ke- og ta­le­fri­hed i Dan­mark. Vi har der­for mu­lig­hed for at gå imod de­res had­ske pra­e­di­ken med an­dre – og me­re ka­er­li­ge – bud­ska­ber

Rasmus Bryg­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.