’’

BT - - NYHEDER -

Ind­til nu har vi jo fam­let no­get i blin­de

Mi­cha­el Bor­re, pro­fes­sor

Den val­nød­de­lig­nen­de pro­sta­ta (bla­e­re­halskir­tel), der pro­du­ce­rer sa­ed, er pla­ce­ret li­ge un­der urin­bla­e­ren og om­kran­ser urin­rø­ret hos ma­end. 10 ma­end får hver dag be­sked om, at de har prostatakraeft. Ca. 1.200 dør år­ligt af syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.