’Ly­sten for­svin­der helt’

BT - - NYHEDER -

KAM­PEN De nat­li­ge toilet­be­søg blev plud­se­lig hyp­pi­ge­re og hyp­pi­ge­re. Og selv­om Pe­ter Skif­ter hav­de på for­nem­mel­sen, at ’der nok var no­get galt’, var det ik­ke før, hans hu­stru gen­nem 33 år send­te ham til la­e­gen, at han fik den al­vor­li­ge di­ag­no­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.