Be­hand­ling af prostatakraeft

BT - - NYHEDER -

FJER­NEL­SE af pro­sta­ta ved ope­ra­tion. Bi­virk­nin­ger: Man kan kom­me til at li­de af in­kon­ti­nens. Man­ge bli­ver im­po­ten­te. STRÅLING ude­fra gen­nem hu­den el­ler in­de­fra, hvor man pla­ce­rer nog­le ’strå­le­korn’ i pro­sta­ta­va­e­vet. Bi­virk­nin­ger: Pro­ble­mer med bla­e­ren, bla­e­re­be­ta­en­del­se. KASTRATION. Beg­ge testik­ler fjer­nes. Ved at mind­ske kon­cen­tra­tio­nen Kilde: Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se, pro­fes­sor Mi­cha­el Bor­re, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. m.fl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.