DE LUMSKE TEGN

BT - - NYHEDER -

Prostatakraeft gi­ver som re­gel in­gen symp­to­mer i be­gyn­del­sen, da kra­eft-for­an­drin­ger­ne of­test op­står i de yd­re de­le af bla­e­re­halskir­t­len, hvor der er god plads. Der er man­ge ma­end, som le­ver med en lil­le kra­eft­knu­de i pro­sta­ta, der al­drig bli­ver op­da­get. Hos de fle­ste ma­end ud­vik­ler kra­eft i pro­sta­ta sig lang­somt. Det kan ta­ge fle­re år­ti­er, før kra­eft­knu­den gi­ver symp­to­mer el­ler even­tu­elt spre­der sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.