Sja­eld­ne: Fem dyr, du kun kan op­le­ve ét sted på klo­den

BT - - REJSER -

NA­TUR ORANGUTANGER Hvor: Bor­neo i Ma­lay­sia (samt i min­dre grad på Su­ma­tra i In­do­nesi­en) Hvor­når: Fra april til novem­ber Hvor­dan: Ki­na­ba­ta­n­gan Wild­li­fe Re­ser­ve er et af de bed­ste ste­der at se orangutanger In­fo: sepi­lok.com PINGVINER Hvor: An­tark­tis og eg­ne­ne om­kring Hvor­når: Novem­ber-marts. I de­cem­ber-ja­nu­ar har ping­vi­ner­ne unger Hvor­dan: Kryd­stog­ter fra Sy­da­me­ri­kas syd­spids el­ler fra New Ze­aland el­ler Au­stra­li­en In­fo: iaa­to.org KAENGURUER Hvor: Au­stra­li­en Hvor­når: He­le året Hvor­dan: Gå en tur et sted i Au­stra­li­en. El­ler i na­tio­nal­par­ken Na­m­ad­gi Na­tio­nal Park uden­for Can­ber­ra i det syd­li­ge Au­stra­li­en. In­fo: roo­tourism.com ALLIGATORER Hvor: Det syd­li­ge USA (samt i min­dre grad i Yangtze­flo­den i Ki­na) Hvor­når: He­le året, men der er størst chan­ce for at se dem fra ju­ni til ok­to­ber Hvor­dan:På en sejl­tur i sum­pe­ne i Everg­la­des In­fo: nps.gov/ever

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.