DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For ba­re seks uger si­den mød­tes ar­vefjen­der­ne fra Brønd­by og FC Kø­ben­havn på Brønd­by Sta­dion.

Den­gang tro­e­de Od­dset­spil­ler­ne ret så me­get på sejr til ga­ester­ne, men så­dan skul­le det som be­kendt ik­ke gå. Brønd­by vandt 1-0 på Mar­tin Al­bre­cht­sens scor­ing, og må­ske der­for har Dan­ske Spils kun­der aen­dret hold­ning.

I hvert fald har Od­dset-spil­ler­ne lagt stort set li­ge man­ge på sejr til en­ten Brønd­by el­ler FC Kø­ben­havn.

»Brønd­bys glim­ren­de sti­me uden ne­der­lag i de se­ne­ste fem Su­per­liga­kamp har for­ment­ligt va­e­ret kraf­tigt med­vir­ken­de til, at vi op­le­ver en lang stør­re til­tro til de blå-gu­le, end la­en­ge imod FC Kø­ben­havn,« forta­el­ler Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Hos Nor­di­cBet har man end­da sa­en­ket od­dset på Brønd­by på grund af me­get spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.