1,73

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB er ik­ke et hold, man som spil­le­fugl har nemt ved at gi­ve til­lid, men til dagens kamp mod Vi­borg vir­ker Kent Ni­el­sens trop­per som et fint hol­de­punkt. Bedst som Vi­borg hav­de få­et gang i sid­ste sa­e­sons 1.di­vi­sions­top­sco­rer, Ser­ge De­blé, må man igen und­va­e­re ivo­ri­a­ne­ren grun­det ka­ran­ta­e­ne. Der­for vir­ker det no­get spøjst, at Vi­borg er ble­vet gjort til kla­re fa­vo­rit­ter i ef­ter­mid­da­gens op­gør, for selv­om OB var rin­ge mod Brønd­by sid­ste we­e­kend, så har fyn­bo­er­ne trods kun tabt to kam­pe i tra­ek én gang i sa­e­so­nen. Vi går ef­ter po­int til OB.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.