2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I de se­ne­ste ind­byr­des op­gør imel­lem Brønd­by og FC Kø­ben­havn er der ble­vet spil­let med me­get lidt ri­si­ko fra start - så­le­des har der blot va­e­ret ét mål i de se­ne­ste fem før­ste halv­le­ge imel­lem de to - og det vil un­dre me­get, hvis det aen­drer sig i af­ten. Kam­pen har stor be­tyd­ning i top­pen af ra­ek­ken. For FCK ga­el­der det pri­ma­ert om at und­gå at ta­be kam­pen og de vil gi­vet­vis kom­me med mas­ser af fy­sik som man ple­jer i dis­se kam­pe, mens Brønd­by se­ne­st først gik ef­ter sej­ren ef­ter pau­sen og den ga­me­plan aen­drer man na­ep­pe hel­ler.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.