2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Over­ra­sken­de pa­en pris på man­ge mål i op­gø­ret mel­lem Hels­in­gør og Vej­le. Ga­ester­ne er det na­est­mest må­l­ri­ge hold i ra­ek­ken, kun over­gå­et af det of­fen­sivt indstil­le­de fø­rer­hold fra Lyng­by, og selv­om Hels­in­gø­rs målsnit er no­get la­ve­re end vej­len­ser­nes, så ple­jer sund­by­ens dren­ge at spil­le friskt til på eget gra­es, hvor man blandt an­det slog net­op Vej­le med 3-1 tid­li­ge­re på sa­e­so­nen i et sandt chan­ce­or­gie. Til dagens kamp mang­ler Hels­in­gør ru­ti­ne­re­de Klavs Lyk­ke grun­det ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket er et pa­ent tab for hjem­me­hol­dets de­fen­siv.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.