Kujo­nen Sø­ren Kam

ME­NER

BT - - DEBAT -

Dan­ske mod­stands­folk og jø­der, som måt­te fl yg­te til Sve­ri­ge un­der be­sæt­tel­sen, er ud­sat for et over­greb så groft , at man fø­ler de­res smer­te. Men de og vi må tå­le det. Det gæl­der og­så her på BT, hvor min­det om che­fre­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen le­ver end­nu – 72 år eft er han blev dræbt af dan­ske na­zi­ster. EN AF HANS mor­de­re, Schal­burg­man­den Sø­ren Kam, slap på skæn­dig vis for rets­for­føl­gel­se og le­ve­de et langt liv som fe­te­ret na­zi­ve­te­ran i Sydtys­kland frem til sin død i for­å­ret. I den­ne uge har Sø­ren Kam få­et pu­bli­ce­ret si­ne erin­drin­ger, og gan­ske for­stå­e­ligt væk­ker det har­me hos mod­stands­folk og jø­der. En lands­for­ræ­der som Sø­ren Kam fortje­ner ik­ke op­mærk­som­hed og for­dre­jer kends­ger­nin­ger – vi er bedst tjent med, at han hen­syn­ker i glem­se­lens mør­ke, som tid­li­ge­re over­rab­bi­ner Bent Mel­chi­or har ud­trykt det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.