GARVET HJORT HAR 21- TAKKET GEVIR ’’

Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen sid­der med al­le de po­li­ti­ske kort på hån­den i dis­se da­ge

BT - - DEBAT -

En po­li­tisk aft ale om fi nans­lo­ven for 2016 skal snart lan­des. Juri­sten, der hu­se­rer i ’ den rø­de byg­ning’ bag et skilt med or­de­ne: ’ Hvor skal pen­ge­ne kom­me fra’ er den pt. trav­le­ste po­li­ti­ker på slots­hol­men. Han er ri­gets kas­se­me­ster og man­den i mid­ten af stort set al­le væg­ti­ge for­hand­lin­ger. Han ar­bej­der med en de­ad­li­ne. Og den nær­mer sig ha­stigt. CLAUS HJORT FRE­DE­RIK­SEN er et pri­vat men­ne­ske og al­li­ge­vel ut­ro­lig li­ge­frem. Po­li­tisk har han haft man­ge øge­nav­ne, de fl este har hand­let om bruta­li­tet, som da han fi k til­nav­net ’ Dolf’ eft er den is­blå ’ død ved køl­le’- fl od­he­st fra teg­ne­se­ri­en Wul­ff - mor­gent­ha­ler. Men han er og­så ’ Men in bla­ck’ som de be­skri­ver sig selv: Før­ste, sid­ste og ene­ste for­svar mod uni­ver­sets af­skum. Når f. eks. Løk­ke har væ­ret i or­kanstyr­ke modvind, er det Hjort, der til sidst træ­der be­skyt­ten­de ind for­an che­fen og er­klæ­rer, at nu er det nok. Og så stop­per det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.