Do­nor­bar­nets tarv

BT - - DEBAT -

Do­nor­bar­nets længsel eft er en far bli­ver ik­ke dul­met af, at det får at vi­de, at fø­lel­ser­ne ik­ke er gen­gæld­te. Det kan man imid­ler­tid ik­ke lov­gi­ve sig ud af. Sta­ten kan ik­ke for­hin­dre for­æl­dre og børn i at såre hin­an­den dybt - hel­ler ik­ke i nor­ma­le ker­ne­fa­mi­li­er. Vi er pris­gi­vet hin­an­den på godt og ondt, og det skal vi ik­ke for­try­de; for det skyl­des, at vi le­ver og fi ndes.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.