Lands­bytos­ser

BT - - DEBAT -

Po­li­ti­ker­ne for­simp­ler de­res po­li­tik og ta­ler i ud­råb­s­tegn i ste­det for sam­men­hæn­ge. Ud­vik­lin­gen spo­res i al­le de­mo­kra­ti­ske lan­de. Og­så Dan­mark. I sid­ste valg­kamp bul­dre­de ik­ke mindst Ven­stres stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, frem med let­te løs­nin­ger til tun­ge em­ner. F. eks. ’ straks­op­brems­ning’ for fl ygt­nin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.