Imam tord­ne­de imod jø­der før ter­r­or­an­greb

BT - - NYHEDER -

Hizb ut- Ta­hrir vil for­e­ne mus­li­mer un­der et is­la­mi­stisk sty­re ( ka­li­fat) og fjer­ne al ve­st­lig ind­fly­del­se. Det in­de­bæ­rer, at al­le li­vets for­hold skal sty­res ef­ter is­la­mi­ske love, og­så kal­det sha­ria Og selv­om Hizb ut- Ta­hrir of­fi­ci­elt ik­ke be­nyt­ter sig af vold for at frem­me sin uto­pi, så kan re­to­rik­ken fun­ge­re som in­spira­tion til vol­de­lig ad­færd. Så­le­des var den dansk- palæsti­nen­si­ske ter­r­o­rist Omar El- Hus­se­in iføl­ge DR til fre­dags­bøn i Hizb ut- Ta­hrirs Al- Faruq- moské på Nør­re­bro i Kø­ben­havn da­gen før ter­r­or­an­gre­bet 15. fe­bru­ar i år. Som BT se­ne­re kun­ne af­slø­re, var det i selv­sam­me moské og på sam­me dag, at den om­strid­te imam Ha­jj Saa­ed tord­ne­de imod jø­der i sin præ­di­ken. Om det var med­vir­ken­de til ter­r­or­an­gre­bet , vi­des dog ik­ke, idet Omar El- Hus­se­in ef­ter­føl­gen­de blev dræbt af po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.