’’

BT - - NYHEDER -

Vi får først stop­pet til­strøm­nin­gen den dag, vi er vil­li­ge til at væg­te hen­sy­net til Dan­marks de­mo­gra­fi, vel­stand, kul­tur og sam­men­hængs­kraft hø­je­re end nog­le flygt­nin­ge­kon­ven­tio­ner, der er skre­vet til den­gang, flygt­nin­ge ger­ne vil­le ven­de hjem

Rasmus Jar­lov, K

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.