My­an­mar på vej ud af dik­ta­tu­ret

BT - - NYHEDER -

Til­hæn­ge­re af op­po­si­tions­le­der Aung San Suu Kyi fejrer de før­ste del­re­sul­ta­ter ved søn­da­gens valg i My­an­mar. In­ter­es­sen for at stem­me var stor, og der var søn­dag lagt op til at Aung San Suu Kyis par­ti, Na­tio­na­le Liga for De­mo­kra­ti ( NLD) blev val­gets sej­r­her­re. Val­get ses som et stort skridt på My­an­mars vej mod de­mo­kra­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.