’ Ves­teg­nens lækre­ste MILF’

BT - - NYHEDER -

TV 2, IFPI og Ko­da afh oldt lør­dag aft en Da­nish Mu­sic Awards 2015 i et ud­solgt Forum i Kø­ben­havn. Her sik­re­de rap­grup­pen Suspekt sig fi re af dansk mu­siks for­nem­ste sta­tu­et­ter, mens Lukas Gra­ham kun­ne ta­ge tre af de eft er­trag­te­de pri­ser med hjem, blandt an­det Årets Publi­kums­pris. Den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ud­del­te pri­sen for ’ Årets grup­pe’ til Suspekt, der kom­mer fra den kø­ben­havnsk Ve­s­tegn. I sin ta­le til dren­ge­ne med de saft ige tek­ster sag­de hun, at » det er fedt, man bå­de kan bli­ve stats­mi­ni­ster og ro­ck­stjer­ne, når man er fra Ves­teg­nen. «

Suspekt- med­lem­met Or­gi- E kvit­te­re­de med at si­ge, at Hel­le Thor­ning er ’ Ves­teg­nens lækre­ste MILF’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.