To bi­ler stød­te fron­talt sam­men

BT - - NYHEDER -

To bi­ler er søn­dag aft en kørt fron­talt ind i hin­an­den på Kon­ge­vej­en i Ru­der­s­dal. Hvem de in­vol­ve­re­de i ulyk­ken er, el­ler hvad de­res til­stand er, vi­des end­nu ik­ke. Det op­ly­ser vagt­chef ved Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Sø­ren Bjør­ne­stad. » Det ene­ste, vi ved, er, at to bi­ler er stødt fron­talt sam­men. De er kom­met fra hver sin ret­ning, men hvad der præ­cist ske­te, det ved vi ik­ke end­nu, « si­ger han. De til­ska­de­kom­ne blev al­le kørt til tjek på ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.