KUNG ZLA­TAN TILBA

BT - - DANMARK - SVERIGE - BT I PA­RIS

Han slår ud med ar­me­ne. Han er ra­sen­de over, at bol­den ik­ke bli­ver spil­let ham li­ge i fød­der­ne. I fem mi­nut­ter gi­der han ik­ke lø­be. Han står kun og ge­sti­ku­le­rer ir­ri­te­ret. Øje­blik­ket eft er sæt­ter han med­spil­le­ren Blai­se Ma­tu­i­di fan­ta­stisk op til en stor mu­lig­hed og op­mun­trer ham, eft er han har brændt.

Op­tur i mod­gan­gen

På vej til­ba­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.