AGE PÅ TRO­NEN

BT - - DANMARK - SVERIGE - 1 0 1 85 % 78 % 83 %

PSG - St.- Étien­ne

Be­gyn­del­sen på sven­ske­rens tre­trin­s­ra­ket for lidt over tre uger si­den. Han vandt, hvad han skul­le vin­de i de di­rek­te du­el­ler i luft en. Han var med i det op­byg­gen­de spil med stor suc­ces, og så bød han sig til, når chan­cen var der. Blandt ba­nens bed­ste i kam­pen, som PSG vandt 4- 1. Mål: 1 As­sist: Pas­nings­suc­ces:

PSG mod Re­al Madrid

I sid­ste uge tab­te fransk­mæn­de­ne godt nok til Re­al Madrid. Men re­sul­ta­tet snød. For Pa­ris- hol­det var bedst i lan­ge pe­ri­o­der, og Zla­tan vi­ste, at spil­let fl ød bed­re. Først var han tæt på med et skud ude­fra, der­eft er for­søg­te han sig på fris­park. Ske­te der no­get off en­sivt, var det fra Zla­tan el­ler Án­gel Di Marías fod. Mål: 0 As­sist: Pas­nings­suc­ces:

PSG mod Toulou­se

Den sid­ste kamp før bra­get mod Dan­mark. Og hvil­ken for­ry­gen­de frem­vis­ning af Zla­tan Ibra­him­ovic. Be­va­res, præ­sta­tio­nen hav­de ik­ke tid­li­ge­re ti­ders vild­skab over sig, men det var bund­so­lidt. Sven­ske­ren vi­ste skarp må­l­næ­se ved to ripo­ster, men mest af alt vi­ste han og­så me­re vel­vil­je til at sæt­te hold­kam­me­ra­ter­ne i sce­ne. Pas på Dan­mark. Zla­tan er varm. Mål: 2 As­sist: Pas­nings­suc­ces:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.