7 7 7 7 7 4 10 12 7 4 00 7

BT - - DANMARK - SVERIGE - INDSKIFTERE

Pe­ter An­ker­sen Det er okay fra An­ker­sen, men ba­re hel­ler ik­ke me­re. Ba­cks er vig­ti­ge i FCK – An­ker­sen er ba­re ik­ke end­nu. Dog fi n de­fen­siv ind­sats. Mathias ’ Zanka’ Jør­gen­sen Top­tændt som sæd­van­lig til et der­by. Der var bå­de klo­ge og min­dre klo­ge be­slut­nin­ger un­der­vejs fra for­sva­re­ren. Mi­ka­el An­tons­son Sven­ske­ren var bed­re, end det er set et sty kke tid for ham. Rig­tig fi n ind­sats i en FCK- de­fen­siv, som ik­ke gav me­get væk. Ludwig Au­gustin­s­son Sten­sik­ker i al­le ak­tio­ner, og selv­om der ik­ke var me­get plads til at kom­me med frem, bi­drog han med pas­nings­spil på højt ni­veau i ste­det. Stå­le Sol­bak­ken Hav­de sendt Amar­tey op på midt­ba­nen for at vin­de den del af ba­nen, sør­get for off en­siv po­tens nok til et mål og med en mand ne­de lag­de han og­så ret tak­tik

An­dreas Cor­ne­li­us ( 7) ind for Kas­per Kusk ( 62.) Wil­li­am Kvist ind for Yous­sef Tou­touh ( 90.) Benjamin Ver­bic ind for Ni­co­lai Jør­gen­sen ( 90.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.