Form

BT - - DANMARK - SVERIGE - FC KØ­BEN­HAVN FC MIDTJYL­LAND BRØND­BY 10 PRO­CENT 45 PRO­CENT 45 PRO­CENT

45 PRO­CENT Det har set ut­ro­lig so­lidt ud for FC Kø­ben­havn på det se­ne­ste, men ær­ke­ri­va­ler­ne for­står alt­så at blan­de brønd- vand i ho­ved­stads- åen. Først et ne­der­lag til Brønd­by for seks uger si­den og nu uaf­gjort. Det æn­drer dog ik­ke på, at Sol­bak­kens trop­per er i rig­tig god form. Syv sej­re i de se­ne­ste ni kam­pe er godt, og nu hand­ler det især for FCK om kam­pen mod FCM på He­den. Når den er over­stå­et, har kø­ben­hav­ner­ne spil­let fi re ude­ba­ne­kam­pe mod de to stør­ste gul­dri­va­ler. Og har to hjem­me­kam­pe til­ba­ge i for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.