Chel­sea kom­mer ik­ke i mester­liga

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chel­sea er i gang med at slå al­le ne­ga­ti­ve re­kor­der for en for­sva­ren­de me­ster. Se­ne­st tab­te man 0- 1 til Sto­ke og har alt­så al­le­re­de tabt syv kam­pe i den­ne sæ­son.

Skal man tro book­ma­ker­ne, så er to­get og­så al­le­re­de ved at væ­re kørt i for­hold til ba­re at kom­me blandt de fi re bed­ste og alt­så sik­re Cham­pions Le­ague i den kom­men­de sæ­son.

På Bet­fair står Chel­sea i top fi re i od­ds 4,20, mens Bet365 er helt op­pe i 4,33 på, at de får vendt sku­den og driblet sig op iblandt de fi re bed­ste i ta­bel­len.

Med od­ds på 1,02, 1,05 og 1,10 vur­de­res det nær­mest helt sik­kert, at Man­che­ster Ci­ty , Ar­se­nal og Man­che­ster Uni­ted sæt­ter sig på tre af plad­ser­ne, og i skri­ven­de stund er det alt­så Li­ver­pool og Tot­ten­ham - beg­ge i od­ds 3,00 - som vur­de­res til at ha­ve størst chan­cer for at snup­pe den Cham­pions Le­ague- gi­ven­de fj er­de­plads.

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.