2,48

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Be­le­nen­ses fi k en or­dent­lig snit­ter på 0- 4 mod Bra­ga i sid­ste spil­ler­un­de, hvor man oven i kø­bet fi k ud­vist top­sco­rer Lu­is Le­al, som af­so­ner ka­ran­tæ­ne i aft en. På trods af rol­len som for­hånds­fa­vo­rit kan Be­le­nen­ses der­for godt få pro­ble­mer mod et Ton­dela- hold, der som det ene­ste hold end­nu ik­ke har sco­ret i 1. halv­leg i den­ne sæ­son. Omvendt er he­le tre af hol­dets fi re ude­kam­pe endt med pau­sestil­lin­gen 0- 0, og når man der­u­d­over tæn­ker på, at Be­le­nen­ses spil­le­de Eu­ro­pa Le­ague i midt­u­gen, kun­ne 1. halv­leg sag­tens bli­ve en af­ven­ten­de aff ære.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.