1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den en­gel­ske FA Cup er oft e vært for over­ra­skel­ser, men den kom­mer næp­pe i aft en. Che­ster­fi eld er godt kø­ren­de i den tred­je­bed­ste ræk­ke, hvor man har vun­det tre af de se­ne­ste fi re kam­pe, og ma­na­ger De­an Saun­ders har med­delt, at man kom­mer i me­re el­ler min­dre stær­ke­ste op­stil­ling til kam­pen. FC Uni­ted fi nder vi tre ræk­ker læn­ge­re ne­de i liga­sy­ste­met, og hvor Che­ster­fi eld kom­mer til kam­pen med selv­til­lid, så er vær­ter­ne elen­digt kø­ren­de med seks ne­der­lag på stri­be i Con­fe­ren­ce North. Klas­se og form pe­ger så klart på Che­ster­fi eld og 2- tal­let spil­les.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.