2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bars Ka­zan har ramt mu­ren i den rus­si­ske VHL- ho­ck­ey­liga, hvor man er op­pe på fem ne­der­lag i træk, de tre af dem på ude­ba­ne, hvor man er i gang med en hård sti­me af kam­pe. Eft er­mid­da­gens kamp i Nizh­ny Tagil bli­ver den fj er­de kamp på frem­med is på blot en uge, mens vær­ter­ne blot har spil­let en en­kelt kamp de sid­ste 10 da­ge og bør kom­me med et mar­kant stør­re fy­sisk over­skud. For tre må­ne­der si­den sej­re­de Nizh­ny Tagil med 6- 0 i en træ­nings­kamp mod Bars Ka­zan, og det blev og­så til sejr på 3- 1 på egen is i sid­ste sæ­son.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.