For­hand­lin­ger med men­ne­skes­mug­le­re er hver­dag

BT - - DEBAT -

Hans far er død, og hans bror er sår­et. Hans hjem­by er bom­bet søn­der og sam­men og den 16-åri­ge dreng Ghaith flyg­ter ale­ne ud af Sy­ri­en. Vi føl­ger Ghait­hs dra­ma­ti­ske flugt op gen­nem Eu­ro­pa helt ta­et. En ska­eb­ne i en af vor tids stør­ste flygt­nin­ge-ka­ta­stro­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.