Ho­mo twe­e­ti­cus

BT - - DEBAT -

Bil­le­det af fol­ke­tings­med­lem­mer, som er me­re op­ta­ge­de af at op­da­te­re de­res eg­ne pro­fi­ler end af at lyt­te ef­ter, hvad der si­ges fra ta­ler­sto­len, er ik­ke kønt. For de men­ne­sker, som fort­sat na­e­rer respekt for det par­la­men­ta­ri­ske ar­bej­de, er det di­rek­te us­kønt. Og for dem, som måt­te me­ne, at Fol­ke­tin­get er en bør­ne­ha­ve, kan det ud­la­eg­ges som en be­kra­ef­tel­se af de va­er­ste for­dom­me om det po­li­ti­ske ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.