Dis­se lø­ve­un­ger kan bli­ve af­li­vet

BT - - NYHEDER -

Tre små lø­ve­un­ger blev sidst i sep­tem­ber født i Jyl­lands Park Zoo. Men med føds­len fik den zoo­lo­gi­ske ha­ve og­så et pro­blem. Der er nem­lig ik­ke plads til de tre nye lø­ver. Lø­ve­un­ger­ne ri­si­ke­rer der­for at bli­ve af­li­vet. De to små hunlø­ver og den lil­le han­lø­ve har end­nu ik­ke få­et nav­ne. »Når det nu er pla­nen, at vi ik­ke skal ha­ve dem, så sy­nes vi, det vil va­e­re lidt un­der­ligt at gi­ve dem et navn,« forta­el­ler dy­re­pas­ser Rik­ke Kri­sten­sen til TV Midt Vest. Be­slut­nin­gen om de po­ten­ti­el­le af­liv­nin­ger blev ta­get, for­di lø­ve-fa­de­ren vil se ha­nun­gen som en trus­sel og ik­ke vil kun­ne skel­ne si­ne hunun­ger fra de an­dre hunlø­ver i flok­ken, hvil­ket vil ud­gø­re en ri­si­ko for in­davl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.