Fransk fug­leslags­mål

BT - - NYHEDER -

En ak­tion mod kryb­s­kyt­te­ri mod fin­ker i det syd­ve­st­li­ge Frank­rig ud­vik­le­de sig søn­dag til hånd­ge­ma­eng mel­lem nog­le lo­ka­le be­bo­e­re i by­en Au­don og for­man­den for dy­re­vel­fa­erds­or­ga­ni­sa­tion Bird Pro­tection Le­ague (LPO), Al­lain Bou­grain-Du­bourg. Iføl­ge AFP hav­de or­ga­ni­sa­tio­nen fun­det fug­le­fa­el­der i om­rå­det. LPO ar­bej­der for at be­skyt­te fug­le og dy­re­liv, samt for at stop­pe ned­gan­gen i bi­o­di­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.