Kvin­de­kra­en­ker fa­engs­let

BT - - NYHEDER -

En 43-årig mand, der mista­en­kes for at stå bag en ra­ek­ke over­greb på kvin­der i Kø­ben­havn, er un­der et grund­lovs­for­hør i Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn man­dag ef­ter­mid­dag ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fo­re­lø­big ti da­ge. Va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen sker på bag­grund af fi­re til­fa­el­de af blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se, som dom­me­ren fandt ’be­grun­det mi­stan­ke for’. Man­den er og­så sig­tet for et vold­ta­egts­for­søg med en ung kvin­de i hen­des lej­lig­hed på Øster­bro. Det­te fandt dom­me­ren dog ’ik­ke be­grun­det mi­stan­ke for’. Man­den na­eg­ter sig skyl­dig i al­le sig­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.