Fle­re mi­gran­ter ar­bej­der ulov­ligt

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af mi­gran­ter, der sig­tes for at ar­bej­de ulov­ligt i Dan­mark, er me­re end for­doblet på fi­re år, skri­ver dr.dk. I 2010 blev 289 per­so­ner sig­tet, mens det tal var ste­get til 616 i 2014, vi­ser tal fra Rigs­po­li­ti­et. Det dre­jer sig i høj grad om mi­gran­ter fra Afrika el­ler Asi­en, der ar­bej­der il­le­galt in­den for re­stau­ra­tions- el­ler ren­gø­rings­bran­chen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.