48-årig mand til­står at stå bag brand i Hil­le­rød

BT - - NYHEDER -

SIG­TEL­SE En mand er ved Ret­ten i Hil­le­rød ble­vet sig­tet for at stå bag den brand, der nat­ten til man­dag blev på­sat i en be­bo­el­ses­e­jen­dom i Hil­le­rød. Sig­tel­sen mod den 48-åri­ge mand ly­der på en ildspå­sa­et­tel­se af sin egen lej­lig­hed, der ud­sat­te de øv­ri­ge be­bo­e­re for fa­re, da bran­den spred­te sig. Han er des­u­den sig­tet for et rø­ve­ri­for­søg på et plejehjem, hvor han iføl­ge sig­tel­sen har tru­et to af ste­dets be­bo­e­re med en kniv, skri­ver Ek­stra Bla­det.

Man­den har er­kendt ildspå­sa­et­tel­sen, men na­eg­te­de sig skyl­dig i at hav­de ud­sat de an­dre be­bo­e­re for fa­re. Han na­eg­te­de sig sam­ti­dig skyl­dig i for­søg på rø­ve­ri.

Bran­den blev an­meldt klok­ken 01.00. Po­li­ti­et for­moder, at den har spredt sig fra lej­lig­he­den til tag­kon­struk­tio­nen, hvil­ket fik det me­ste af bo­lig­blok­ken til at ud­bra­en­de.

Al­le 24 le­je­mål i ejen­dom­men blev evaku­e­ret, og det sam­me gjaldt og­så et na­er­lig­gen­de plejehjem - i alt dre­jer det sig om over hund­re­de men­ne­sker, der blev på­vir­ket af ildspå­sa­et­tel­sen. Fi­re men­ne­sker blev ef­ter­føl­gen­de kørt til ska­destu­en for at bli­ve tjek­ket for røg­for­gift­ning.

Iføl­ge Ek­stra Bla­det modt­og po­li­ti­et kort ef­ter an­kom­sten til be­bo­el­ses­e­jen­dom­men et opkald om, at en mand hav­de op­søgt det na­er­lig­gen­de plejehjem og tru­et to be­bo­e­re med en kniv. Her for­tal­te han, at hans lej­lig­hed bra­end­te, hvor­for po­li­ti­et for­moder, at han er iden­tisk med brandstif­te­ren.

Man­den blev på­gre­bet tid­ligt man­dag mor­gen, ef­ter po­li­ti­et modt­og en an­mel­del­se om, at en ind­brud­styv blev til­ba­ge­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.