Vold­somt sky­brud ram­mer Is­ra­el

BT - - NYHEDER -

Den is­ra­el­ske by As­hke­lon blev søn­dag ramt af et vold­somt sky­brud, som har skabt sto­re over­svøm­mel­ser, skri­ver Reu­ters. Om­kring 30 mil­li­me­ter regn faldt in­den for un­der en ti­me. På bil­le­det her­ov­re for­sø­ger en bi­list at kom­me igen­nem vand­mas­ser­ne. Is­ra­elsk po­li­ti ud­ta­ler, at de har red­det ad­skil­li­ge folk ud af de­res bi­ler, og at nog­le fa­mi­li­er har va­e­ret spa­er­ret in­de i de­res hjem. Der er ik­ke ble­vet re­gi­stre­ret no­gen til­ska­de­kom­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.