Logo-pro­test mod Volkswa­gen

BT - - NYHEDER -

Mil­jøak­ti­vi­ster fra Gre­en­pea­ce pro­teste­re­de i går uden for ho­ve­d­ind­gan­gen til Volkswa­gens ho­ved­kvar­ter i Wol­fsburg. Her gav de blandt an­det ud­tryk for de­res vre­de ved at hol­de bog­sta­vet c samt et 2-tal op på si­den af bil­pro­du­cen­tens run­de logo, så der står CO2. Or­ga­ni­sa­tio­nens pro­test kom­mer ef­ter, at Volkswa­gen i sid­ste uge med­del­te, at virk­som­he­den hav­de ’un­der­vur­de­ret’ kul­dioxi­de­mis­sio­ner på 800.000 kø­re­tø­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.