Så­dan er Sve­ri­ges pro­gram

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Tra­e­ning:

Mixed zo­ne:

Pres­se­mø­der:

Ho­tel:

Afrej­se/rej­se:

Erik Ham­rén har valgt at ha­ve to helt åb­ne tra­e­nings­pas i går og i dag, hvor pres­sen kan over­va­e­re tra­e­nin­gen fra na­er­me­ste hold. Her­ef­ter luk­ker den sven­ske land­stra­e­ner me­re af, når der skal tra­e­nes 10.45, og de sid­ste tre da­ge op til bra­get er der kun mu­lig­hed for at føl­ge med i det før­ste kvar­ter.

Sve­ri­ge kø­rer sit eget sy­stem. Et sy­stem, hvor der hver dag in­den tra­e­ning fra man­dag til fre­dag er fem spil­le­re til rå­dig­hed. Her får man ik­ke Zla­tan Ibra­him­ovic at se ved et af de fem rund­bor­de, som spil­ler­ne hver får at stå ved, og som jour­na­li­ster­ne så kan gå til og fra, som de må ha­ve lyst.

Der vil va­e­re tre pres­se­mø­der hos sven­sker­ne. Land­stra­e­ner Erik Ham­rén åb­ne­de i går på spil­ler­ho­tel­let, og tors­dag tra­e­der sel­ve­ste Zla­tan Ibra­him­ovic op på po­di­et til sin ene­ste ren­dez­vous med pres­sen. Fre­dag kom­mer Ham­rén med en end­nu ukendt svensk spil­ler.

Midt i Sto­ck­holm, li­ge over for den sto­re park Hum­le­går­den og ba­re fem mi­nut­ters gang fra fest­cen­trum­met Stu­re­plan lig­ger spil­ler­ho­tel­let Scan­dic Park, hvor spil­ler­ne er ind­lo­ge­ret. Det fi­re­stjer­ne­de ho­tel bli­ver op­gra­de­ret med en stjer­ne, når Zla­tan og co. ram­mer Dan­mark og Co­pen­ha­gen Mar­ri­ott Ho­tel.

Erik Ham­rén og sta­ben bag det sven­ske lands­hold har valgt at bli­ve så la­en­ge som mu­ligt i van­te om­gi­vel­ser i Sto­ck­holm, og der­for rej­ser de først til Dan­mark på man­dag for at tra­e­ne en en­kelt gang i Par­ken. Det er end­nu ik­ke plan­lagt, hvor­når på da­gen sven­sker­ne pak­ker tin­ge­ne og fly­ver til Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.