Her er EM-kø­re­pla­nen

BT - - PLAYOFF-GYSER -

BAG KULIS­SER­NE For­be­re­del­ser­ne til de to vig­tig­ste kam­pe for det dan­ske lands­hold i lang, lang tid er i fuld gang. Det bli­ver ik­ke me­get stør­re end et nor­disk brag mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge i di­rek­te kamp om en EM-bil­let. Men de to kam­pe er me­get me­re end 2x90 mi­nut­ter. For­ud går mi­nu­tiøs plan­la­eg­ning, tra­e­ning og me­di­eple­je. BT gi­ver her et ind­blik i, hvor­dan bå­de det dan­ske og sven­ske lands­hold hånd­te­rer de prak­ti­ske aspek­ter af lands­hold­stilva­e­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.