MO­GENS AMOCK

43-årig øverst på pla­ka­ten ved Pal­les og Su­per-Bri­ans sta­ev­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VE­TE­RAN Mo­ck, der se­ne­st var i rin­gen for to år si­den, kom­mer på en sva­er op­ga­ve. Han mø­der den 13 år yn­gre ita­li­e­ner Ales­san­dro Si­na­co­re, der har bok­set 11 kam­pe som pro­fes­sio­nel og vun­det dem al­le.

»Lo­len­ga Mo­ck er et sta­er­kt, in­ter­na­tio­nalt gen­nem­ru­ti­ne­ret og der­for yderst kom­pe­tent bok­se­navn til at kom­plet­te­re vo­res nye in­ter­es­san­te team af dansk boks­nings un­ge hårdt­slå­en­de ta­len­ter i en af vo­res Pre­mi­e­re-Gal­las ’main events’,« si­ger Mo­gens Pal­le. 31 sej­re Mo­ck har bok­set 46 kam­pe og vun­det de 31. Han op­le­ve­de kar­ri­e­rens høj­de­punk­ter til­ba­ge i pe­ri­o­den 2003-06, hvor han bok­se­de mod sto­re nav­ne som David Haye, Ma­rio Veit og Luci­en Bu­te, som han tab­te til, og Char­les Brewer, som han be­sej­re­de. Han er des­u­den tid­li­ge­re EBU EU- og WBO In­tercon­ti­nen­tal-ti­te­lin­de­ha­ver. Sta­ev­net bli­ver af­vik­let 4. de­cem­ber i Her­lev Hal­len ved

Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.